thong-tin-ve-goi-7-colors-cua-viettel-3

Thông tin về gói 7 colors của Viettel

Nếu như trước đây Viettel đã cung cấp các gói cước dành cho các đối tượng là sinh viên, thì hiện nay gói 7 colors lại dành cho các đội tượng là các bạn học sinh có lựa tuổi dưới 14 tuổi. Qua quá trình tìm hiểu về tâm lý của các em, Viettel đã […]

Xem chi tiết